Υπηρεσίες

Η εταιρεία Piccard Hellas Divers Co χρησιμοποιώντας πάντα εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, εξασφαλίζει την επιτυχή ολοκλήρωση κάθε έργου, φροντίζοντας πάντα να ακολουθεί τους αυστηρούς διεθνής κανονισμούς ασφάλειας.

Η εταιρεία Piccard Hellas Divers Co αποτελεί νόμιμο καταδυτικό συνεργείο, με άδεια λειτουργίας και είναι σε θέση να αναλάβει τις ακόλουθες εργασίες:

 • Υποβρύχια (και επιφανείας) επιθεώρηση πλοίων
 • Υποβρύχιες (και επιφανείας) συντηρήσεις και επισκευές
 • Υποβρύχια βιντεοσκόπηση – ψηφιακή φωτογράφηση
 • Υποβρύχια κοπή και κόλληση
 • Ανελκύσεις – ναυαγιαιρέσεις
 • Καθαρισμός και αλλαγή προπέλας – υφάλων
 • Τοποθετήσεις πλωτών φραγμάτων
 • Τοποθέτηση μόνιμων αγκυροβολίων
 • Αντλήσεις υδάτων
 • Υποβρύχιες κατασκευές
 • Υποβρύχιες ανατινάξεις
 • Στεγανοποιήσεις
 • Υποβρύχιες τσιμεντώσεις και πακτώσεις
 • Υποβρύχιες επισκευές υφάλων πλοίων
 • Υποβρύχιες επισκευές οργάνων και αναρροφήσεων
 • Επιθεωρήσεις βιομηχανικών δεξαμενών
 • Επιθεωρήσεις και εργασίες σε μεγάλα βάθη
 • Τοποθέτηση και αντικατάσταση τσίγκων και ανοδίων
 • Εντοπισμός – τοποθέτηση και επιθεώρηση υποβρύχιων καλωδίων και αγωγών
 • Επισκευές και επιθεωρήσεις υδροηλεκτρικών σταθμών
 • Επισκευές και επιθεωρήσεις φραγμάτων και γεφυρών
 • Επισκευές κυματοθραυστών
 • Εκτιμήσεις υποβρύχιων ζημιών (και επιφανείας) για ασφαλιστικές εταιρείες
 • Τοποθέτηση μπλοκ
 • Υποστήριξη επιχειρήσεων διάσωσης
 • Βαθιές καταδύσεις (trimix) για εργασία
 • Βασικό πλεονέκτημα της Piccard Hellas Divers είναι η δυνατότητα λειτουργίας σε μεγάλο βάθος και για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

 

ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ
PICCARD HELLAS DIVERS CO

ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ PICCARD HELLAS DIVERS CO